Welkom!

Welkom!
Mijn naam is Wytze Niezen en dit is mijn blog over ICT en Onderwijs. Ik werk sinds 2006 in het basisonderwijs. In datzelfde jaar ben ik afgestudeerd aan de Ipabo te Alkmaar. Mijn interesse voor ICT en onderwijs is in de jaren op de Pabo ontstaan.
ICT heeft de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Met deze blog probeer ik de ontwikkelingen op ICT gebied voor mijzelf bij te houden. Bloggen werkt rustgevend, het zet mijn gedachten weer op een rij.
Momenteel werk ik in Singapore op de Hollandse School Limited. Een ontzettend insiperende omgeving, ook vanwege de hoeveelheid aan internationale scholen die ik kan bezoeken.

maandag 30 april 2012

Methode ontwikkelaars, maak haast!

Sinds ik ben begonnen met de implementatie van Ipads op de Willibrordschool lijkt de hele wereld er iets van te willen weten. Tenminste, de onderwijswereld. Andere schoolbesturen, collegascholen, ouders en methode ontwikkelaars als Zwijsen en Thieme. Zeker die laatste partijen moeten haast maken met vernieuwen, de concurrentie komt eraan!
Zo af en toe word ik gebeld door Zwijsen of Thieme met de vraag nieuwe software te testen op de Ipad of het digibord. Ook in een op een gesprekken merk ik dat ontwikkelaars van methoden zien dat het onderwijs snel verandert. Maar hoe moeten ze daar op inspelen? Wat ik zie is dat de huidige methoden digitaliseren, denk bijvoorbeeld aan de schooltas app van Thieme, een manier is om mee te gaan in veranderingen. Iedereen ziet direct dat dat een kleine stap is in een grote verandering. Ook het maken van software die past bij de 'ouderwetse' boeken is een manier om mee te gaan. Deze pogingen schieten echter te kort wanneer het vergeleken wordt met bedrijfjes die op een nieuwe manier proberen in te springen op de onderwijs-wagen.
Zo heeft QLICT z'n core-business verplaatst van het onderhouden van netwerken en meer klussen van technische aard, naar de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Het leveren van maatwerk met de hoogste kwaliteit staat daarbij centraal. De pilot die de Willibrord momenteel geniet samen met QLICT is daar een voorbeeld van. Uiteraard biedt QLICT wel de mogelijkheid om ook het stukje techniek over te nemen. Dus van nulmeting voor het netwerk tot juf Marja die met de Ipad moet werken. Een slimme zet lijkt me zo! Een ander voorbeeld is rekentuin.nl. Deze oefensoftware is in eerste instantie ontstaan om meer onderzoeksgegeven te generen voor een onderzoek naar de rekenontwikkeling van basisschoolleerlingen. Nu is het programma uitgegroeid tot een innovatief stuk software als geen ander.
Youteach gaat nog een stapje verder door niet alleen oefensoftware, maar ook instructie te verwerken in een programma. Daarbij kan de school er ook voor kiezen om eigen instructiefilmpjes te gebruiken en die te integreren in het bestaande pakket. Methodegebonden instructie en verwerking op gebied van taal en rekenen. Youteach is sinds januari 2012 online en moet z'n waarde nog bewijzen. Al is de methodegebonden opzet, de mogelijkheid om eigen materiaal te verwerken, de combinatie van instructie en verwerking en de adaptieve insteek een mooi affiche om een aantal bestaande softwarepakketten concurrentie te bieden.
Vergelijk deze nieuwe pas ontstane software met de software die grote spelers als Malmberg e.a. bieden met elkaar dan is er een duidelijk verschil tussen voortbouwen op oude gewoonten (boeken) en inspelen op wat er allemaal mogelijk is. Wat mij betreft is nu de tijd gekomen voor de grote spelers die voorheen winst maakten met het verkopen van boeken om een nieuw stuk innovatieve software aan te bieden die een complete leerlijn bevat. En daarbij, maak haast! Voor je het weet is er een bedrijfje dat een deel van je markt overneemt en probeer dat maar eens terug te winnen. Wat dat betreft jammer dat de Willibrord met andere Ipadscholen nog in de minderheid is, tot die tijd zullen er ook boeken verkocht worden... Komende 23 mei is misschien een dag om gelijkgestemden te ontmoeten. Dan is namelijk de eerste conferentie rondom de beroemde en beruchte Steve Jobs scholen van Maurice de Hond.
Als laatste mogelijkheid zie ik het ontwikkelen van eigen software. Nu doe ik dat met gratis diensten als google docs (drive), youtube, enz. Maar wanneer iemand me een zak met geld zou geven om iets degelijks te ontwikkelen zou ik het wel weten...

zondag 8 april 2012

Studiedag Ipad op de Willibrord

Komende dinsdag is voor de leerkrachten van de Willibrord het moment daar om zich te scholen in het gebruik van Ipads. De implememtatie van Ipads is hiermee weer een stapje dichterbij. Vanaf het eerste moment dat ik in overleg met de directeur het plan had voor een (durf het bijna niet te zeggen..) Ipadschool tot waar we nu zijn is een geweldig proces geweest. Start en 'einde' liggen voor mijn gevoel echter bij het team. Zij hebben zeggenschap gehad in het plan en moeten het nu dus gaan uitvoeren. Dat ik als ict-er dit proces mag begeleiden en uitvoeren is voor mij zeer interessant. Waar het begint met vooral techische realisatie wordt steeds meer de overstap gemaakt naar onderwijskundige implementatie. En vooral deze rol past het beste bij mij! De 'ouderwetse' ict-er is vooral bezig met hardware, zorgen dat alles werkt. De 'nieuwe' ict-er is bezig met onderwijskundige ondersteuning.
Dat ik me kan richten op onderwijsinhoudelijke zaken en niet met technische problemen heeft te maken met de netwerkbeheerder, zij verzorgen het technische gedeelte. Dat er ict-ers nodig zijn die weten hoe je computers moet inzetten, die mediawijs zijn, die toekomstgericht denken, enz en daarbij rekening houdt met het team waarmee gewerkt wordt nodig zijn blijkt wel uit de huidige stand van zaken wat betreft computergebruik.
En komende dinsdag is dus my time to shine, tenminste, voor een deel... Samen met Jeroen Rougoor (qlict) geven we vier workshops rondom de Ipad in het onderwijs. Vooral Jeroen heeft veel voorbereidend werk verricht, hij verzorgt de opening en heeft de vier workshops bedacht. Die hebben we eerlijk verdeeld waarbij we ieder onze eigen invulling aan de workshop gegeven hebben. Mijn inbreng bestond verder uit een extra onderdeel waarin mijn leerlingen de leerkrachten overtuigen van de zin van de Ipad in het onderwijs. Ook vind ik het belangrijk dat studiedagen zoveel effectief mogelijk worden ingezet, dat betekent van tevoren ook al nadenken over de verschillende workshops. Noem het activeren van voorkennis. De vier workshops gaan over (a) het vinden van de juiste app, (b) qr codes in het onderwijs, (c) de camera's van de Ipad en (d) instructiefilmpjes maken met de Ipad. Hieruit blijkt direct al de verscheidenheid aan mogelijkheden van de Ipad. Voor mijn gevoel hadden het ook vier andere workshops kunnen zijn, om nogmaals de diversiteit van de Ipad aan te geven. Dit is meteen ook een valkuil, er is teveel mogelijk en waar begin je dan. Ik denk dat Jeroen bewust gekozen heeft een combinatie van basale, laagdrempelige workshops als het vinden van de juiste app en het gebruik van de camera, gecombineerd met de wat meer in de toekomst gelegen workshops rondom qr codes (ja, voor de meesten nog onbekend) en het maken van instructiefilmpjes (denk aan Khan en flipping the classroom). Door hier actief mee aan het werk te gaan krijgt de Ipad steeds meer een plek in het onderwijs. Na de studiedag ligt de bal dus enigszins bij de leerkrachten en directie. Mijn rol komt dan meer te liggen bij het leveren van maatwerk. Bovendien liggen er nog een aantal studiedagen in het verschiet komend jaar.
Ik ben benieuwd wat er na dinsdag gebeurt en hoe de Willibrord er over een jaar uit? Ik kijk in ieder geval uit naar eerste 'echte' studiedag. Mede mogelijk gemaakt door Qlict en Jeroen Rougoor.